Siirtymä

SolePRO - Projekti-informaation hallintajärjestelmä

SolePRO on projekti-informaation hallintajärjestelmä.
SolePRO- järjestelmän avulla projektityötä voidaan hallinnoida moniprojektiympäristössä. Järjestelmä tukee resurssointia, budjetointia ja kustannusten seurantaa. Järjestelmään on mahdollista kirjata projekteille kohdistetut toimenpiteet ja raportointikaudet sekä liittää muistutuksia ja hälytyksiä niihin.